October 17, 2016
Typhoon Karen may stop us in doing our Saturday Reading Session. But, this kids shows otherwise.

Typhoon Karen may stop us in doing our Saturday Reading Session. But, this kids shows otherwise.

Blackout may cause us stop doing some things but it shows us some bright moments.
October 17, 2016
Sunday's Creativity and Social Activities at PRC

Sunday’s Creativity and Social Activities at PRC

Kids were given opportunities to play together with other kids. Whenever the center opens, kids flock to play the lego. Lego activities now become the attraction […]
September 24, 2016
tulay community

Tulay Community – Tulay ng Pagbabago…

Ito po ang #TulayCommunity. Dito nagsimula magsilbi ang Pilar Reading Center noong 2010 at ngayo’y nagpapatuloy. Pinaglilingkuran ng Pilar Reading Center ang mga bata mula rito […]
September 24, 2016
pilar reading center project-bayanihan

Bawat Graduate ay Bayani; Dapat Silang Tulungan Makamit Ang Lisensya.

Maraming salamat po sa lahat ng mga taong naging bahagi ng aming #ProjectBayanihan2016. Maraming salamat sa mga nagkaloob ng bond papers, lapis, pambura at pantasa. Maraming salamat […]