May 5, 2016
Reading Camp

We teach. We train. We touch.

RESPONSIBILITY. One of the goals of the Reading Camp is to teach kids the knowledge and train them the apply the knowledge. During the three-day camp, […]
April 25, 2016
‪‎Tulong Dunong Project‬

Bawat Tulong, Dagdag Dunong!

Makibahagi sa ‪#‎TulongDunongProject‬. Ito ay isang proyekto na naglalayon na makapangalap ng mga luma o bagong kwaderno, bolpen, lapis, papel, bag o iba pang mga kagamitang […]