Thank you PRC Facilitators
July 30, 2016
PRC and Brgy Banuyo at your service
September 15, 2016

Together We Raise Productive Responsible Creative Readers‬

Pilar FHM

Maraming salamat po Feed Hungry Minds family sa tulong at inspirasyon!

Maraming salamat po sa mga bagong upuan, mga bagong laruan at mag aklat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *