September 24, 2016
tulay community

Tulay Community – Tulay ng Pagbabago…

Ito po ang #TulayCommunity. Dito nagsimula magsilbi ang Pilar Reading Center noong 2010 at ngayo’y nagpapatuloy. Pinaglilingkuran ng Pilar Reading Center ang mga bata mula rito […]