November 1, 2016
Pilar saturday think and read session

PRC’s #SaturdayThinkAndRead Session

#SaturdayThinkAndRead the Moves session held last October 29, 2016 at Pilar Reading Center was able to gather 13 ( thirteen ) board game players. Grade 3-8 […]
November 1, 2016
Pilar Sunday's Creativity Session

Sunday’s Creativity Session: Developing 21st Century Skill

Pilar Reading Center(PRC) kids are given opportunities to be productive, responsible and creative. These are the qualities we want these kids to develop and value. Through […]
November 1, 2016
Pilar Reading Center Gabay sa Pagbaybay

Gabay sa Pagbaybay, Isinagawa

“Hindi natitigil ang pagkatuto dahil sembreak.” October 24, 2016- Sa unang araw ng sembreak, nagkaroon ng gawain sa PRC na tinawag na #GabaySaPagbaybay. Ito ay may […]
October 24, 2016
2nd science and technology-online writing competition

2nd Science and Technology Online Writing Competition

This coming November, National Reading Month 2016, we will post the winning entries of the 2nd Science and Technology Online Writing Competition sponsored by Pilar Reading […]