October 17, 2016

Project Bayanihan: Sama-sama, Tulong-tulong

“Bawat Graduate ay Bayani; Tulungan Natin Silang Makamit Ang Lisensya. “ Tayo ay patuloy na manalangin para sa ating mga kababayan, kaibigan at mga kapanalig para […]
October 17, 2016
Sunday's Creativity and Social Activities at PRC

Sunday’s Creativity and Social Activities at PRC

Kids were given opportunities to play together with other kids. Whenever the center opens, kids flock to play the lego. Lego activities now become the attraction […]
October 17, 2016
pilar-reading-center progress

Progress Check Up held, 37 Kids Attended

Thirty seven Tulay Children, in school and out of school, attended the Holiday Learning Session called #ProgressCheckUp held at Pilar Reading Center on October 17, 2016. […]
September 24, 2016
tulay community

Tulay Community – Tulay ng Pagbabago…

Ito po ang #TulayCommunity. Dito nagsimula magsilbi ang Pilar Reading Center noong 2010 at ngayo’y nagpapatuloy. Pinaglilingkuran ng Pilar Reading Center ang mga bata mula rito […]