April 25, 2016
‪‎Tulong Dunong Project‬

Bawat Tulong, Dagdag Dunong!

Makibahagi sa ‪#‎TulongDunongProject‬. Ito ay isang proyekto na naglalayon na makapangalap ng mga luma o bagong kwaderno, bolpen, lapis, papel, bag o iba pang mga kagamitang […]
April 25, 2016
pilar reading center

Come and enjoy reading! Attend the 2nd Reading Camp in town!

Come and enjoy reading! Attend the 2nd Reading Camp in town!
April 25, 2016

Lee Strobel book plus the Passion of Christ of John Piper

Read the Lee Strobel book plus the Passion of Christ of John Piper, you’ll love to know more about His amazing love while we were sinners […]
April 25, 2016
BOOK AS COMPUTER- prc

BOOK AS COMPUTER

The kid (right ) shows her finger skills using a book as her computer keyboard. The cover served as the monitor. ( *The kids were playing […]