May 27, 2016
SPES pilar reading center

Share Advocacy to People

Yung lahat ng ating tinatamasa ay biyaya ng Dios, maaari natin itong ibalik sa iba bilang pasasalamat sa Dios. We should alwsy give back to people. […]
May 27, 2016
pilar reading

BILAD…

Ilang books at ilang official documents din ang inabot ng tubig sa loob ng PRC. Marami ang nabasa. Ngunit sa biyaya ng Dios ay nasalba ang […]
May 20, 2016
pilar reading center

Pilar Reading Center, as an organization, believes that youth holds the power in the nation building.

Through SPES ( Special Program for Employment of The Students ) of the Department of Labor and Employment and LGU-Pilar, young Pilarinos ( either high school […]
May 20, 2016
SPES pilar reading center

PASSION. COMPASSION. VISION.

“Passion to communicate. Passion learn and teach. Compassion to people (children, young people, mothers, women and girls, students, teachers and everyone ) Vision of productive, responsible […]