pilar reading center
Come and enjoy reading! Attend the 2nd Reading Camp in town!
April 25, 2016
PRC campers
LITTLE ENVIRONMENTALISTS
May 4, 2016

Bawat Tulong, Dagdag Dunong!

‪‎Tulong Dunong Project‬

Makibahagi sa ‪#‎TulongDunongProject‬. Ito ay isang proyekto na naglalayon na makapangalap ng mga luma o bagong kwaderno, bolpen, lapis, papel, bag o iba pang mga kagamitang pang-eskwela bilang paghahanda sa pasukan ngayong Hunyo 2016.
Naniniwala kami na ang batang ‘handa ang kaisipan’ at ‘handa sa kagamitan’ ay handa sa hamon ng pag-aaral at pagsisikap. Maging isa sa mga taong makapagbibigay inspirasyon sa mga batang nangangailangan!

Isang kwaderno ay nangangahulugang isang dagdag pag-asa sa isang bata! Maki-isa sa aming adbokasiya para sa ‪#‎HandangBata‬ para sa Hunyo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *